Quality Photonics Optics

Quality Photonics Optics (QPO) és una empresa tecnològica enfocada a generar nous negocis utilitzant el seu coneixement en encapsulació amb termoplàstics i embegut de lents termoplàstiques com a eina de penetració en el mercat.

La nostra missió és desenvolupar tecnologies i processos de fabricació per l’embegut òptic de components fotònics i l’assemblatge de sistemes amb valor afegit i rendibles.

La nostra visió és convertir-nos en una referència mundial en el negoci de la encapsulació de termoplàstics òptics i el embegut de lents termoplàstiques.

TECNOLOGIES

Encapsulació termoplàstica

 

Una de les característiques més importants del LED i dels circuits integrats és l’encapsulació. El seu objectiu principal és protegir, afavorir la connectivitat i dissipar la calor.

Actualment, els processos d’injecció requereixen un temps de processament molt elevat, degut principalment al procés de curació del plàstic termostable utilitzat per a l’encapsulació. Així, el temps de fabricació, els costos i la precisió es converteixen en els principals problemes d’aquesta tecnologia per créixer de manera eficient i sostenible.

La nostra força és un nou procés de emmotllament per injecció industrial realitzat amb termoplàstics que millora els costos, la velocitat i el rendiment del procés i afegeix eficiència òptica mantenint la protecció contra agents externs.

Lent termoplàstic embeguda

 

A diferència de l’encapsulament termoplàstic, que s’utilitza per protegir les parts crítiques d’un LED, com el cablejat, el procés d’embegut de lents termoplàstiques ens permet conferir una funcionalitat òptica a un LED comercial ja encapsulat.

Actualment, la funcionalitat òptica es confereix a un LED posant-hi una lent òptica externa. Amb aquesta tecnologia, un procés d’emmotllament per injecció incorpora una òptica termoplàstica a un LED muntat en un PCB per conferir-hi funcionalitat òptica.

Amb aquesta tecnologia, LED i òptica són un únic component que assegura l’alineació i la robustesa del sistema.

PRODUCTES

Lents termoplàstiques personalitzades

QPO, ofereix lents injectades en tot tipus de materials termoplàstics, aquestes lents, dissenyades a mida per a cada aplicació concreta pels nostres enginyers, estan pensades per a mercats de gran volum i que necessiten requeriments específics.

Component per a fibra òptica

QPO té en la seva cartera un component per a fibra òptica fabricat amb tecnologia propietària d’encapsulat amb termoplàstics per injecció. Aquests components són fabricats mitjançant encapsulació del die i la seva corresponent connexió i implementa la funcionalitat òptica personalitzada en el propi procés de fabricació. Amb aquest procés el component fabricat té una alta qualitat òptica, reduint substancialment el cost de fabricació

Motor de il·luminació per automoció

La tecnologia embedded thermoplastic lens, juntament amb l’experiència en disseny òptic, permet aplicar les seves potencialitats en el camp de l’automoció. S’ha implementat aquesta tecnologia en el desenvolupament d’un nou sistema d’il·luminació per fars LEDs que ens ha permès reduir la seva mida al voltant d’un 70% i augmenta la flexibilitat en el marc del disseny mantenint la funcionalitat requerida.

PROJECTES

Desenvolupament d’un nou procés industrial per l’encapsulat de dispositius electroòptics per a sistemes distribuïts d’informació d’ample de banda ampli

L’encapsulat utilitzat habitualment necessita quantitats relativament altes de matèries termocurables, després del procés d’emmotllament i un cop extret el component encapsulat de la cavitat, requereixen d’un procés de curat, sovint en un forn durant 4-5 h a una temperatura elevada.

Sota el finançament del programa REPTES-Col·laboració (RTC-2015-3954-8) del RETOS-Colaboración (RTC-2015-3954-8) del Ministerio de Economía y Competitividad, participen en el projecte “Desarrollo de un nuevo proceso industrial para el encapsulado de dispositivos electroópticos para sistemas distribuidos de información de amplio ancho de banda (ENCAP)” el Centre Nacional de Microelectrònica del (CSIC), l’empresa Hybtronics Microsystems i el CD6 de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb l’objectiu principal substituir el procés de curat per un procés d’emmotllament per injecció de termoplàstics.

La principal avantatge competitiu que s’espera d’aquest nou sistema són millores en l’àmbit de la fabricació, reduint els temps de procés, i en l’àmbit de la millora de prestacions finals, augmentant l’eficiència del els dispositius.

Màquina de microinjecció per encapsulació de circuits integrats fotònics amb funcionalitat òptica utilitzant materials termoplàstics

Els circuits integrats (IC), LED i dispositius de fibra òptica fan que el món evolucioni més ràpid i més lluny. Una de les característiques més importants dels processos de fabricació de circuits integrats és l’encapsulació. El seu objectiu principal és protegir, afavorir la connectivitat i dissipar la calor, i ajudar en la seva instal·lació, la seva importància és una de les més altes dins de la cadena de valor de l’electrònica. En el món de les aplicacions d’IC, les relacionades amb la fotònica (PIC) estan en un creixement exponencial gràcies a la seva velocitat i cost.

Actualment, la encapsulació de PIC es realitza mitjançant injecció de motlles de plàstics termoestables. No obstant això, els processos d’injecció requereixen un temps de processament molt alt, degut principalment al procés de curat del plàstic termoestable. Per tant, el temps de fabricació, el cost i la precisió es converteixen en els principals problemes d’aquesta tecnologia per a créixer de manera eficient i sostenible.

Dins d’aquest projecte Micro-injection machine for Photonic Integrated Circuits encapsulation with optical performance using thermoplastic materials (PRODUCTE), i sota el finançament del Convocatòria d’Indústria del Coneixement del any 2016, Modalitat B, Producte, de l’Agencia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, hem desenvolupat una nova metodologia per a la fabricació de circuits integrats fotònics amb elements òptics integrats.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Estarem encantats d’informar-te

Direcció

C/ Sant Quirze, 91
08221 Terrassa
Barcelona

Telèfon

+34 902 36 58 92

E-mail

info@qpolens.com